Hollanda Aile Ziyareti Vizesi

Hollanda Aile Ziyareti Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda aile ziyareti vizesi, Hollanda'da yasal olarak ikamet eden yakınını görmek için kısa bir süreliğine Hollanda'yı ziyaret etmeyi planlayan Schengen vize türüdür.  Hollanda aile ziyareti vizesi başvuru sahibi ziyaret süresinin sonunda ülkesine dönecek yeterli ve inandırıcı sebeplere sahip olduğunu, aile ziyareti süresince masraflarını karşılayacak maddi gücü olduğunu ispatlama yükümlülüğü aile ziyareti vizesi başvurusunda bulunan kişiye aittir. Aile ziyaretinde bulunacak kişi turistik amaçlı seyahat edeceğine dair ibarelere vize başvuru dilekçesinde yer vermemelidir. Hollanda Aile Ziyareti Vizesi ve Hollanda Turistik Vizesi farklı kategorilerdeki vize türleridir. 

Hollanda Aile Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hollanda Aile Ziyaret vize belgelerinde bulunması gereken özellikler:

Hollanda Konsoloslukları tarafından istenmekte olan İtalya aile ziyareti vizesi gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir;
1.Hollanda vize başvuru formu

*Hollanda Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Hollanda Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.
2. Pasaport 

Hollanda Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.Yıpranmış ya da eski pasoportla (lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

* Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.
3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Hollanda Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*Hollanda aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4.Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*Hollanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.Kişinin mddi durumunu ispat eden belgeler

*Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Hollanda aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 4000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Hollanda aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

6.Hollanda Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi

*Hollanda Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Hollanda Konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Hollanda Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

* Hollanda aile ziyaret vizesi alacak olan kişi işveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

* Hollanda Schengen vizesi alacak olan kişi emekli ise;

 yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

*Hollanda Schengen vizesi alacak olan kişi devlet dairesi çalışan ise;

bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*Hollanda Aile Ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

7.Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

*Vergi levhası; Hollanda vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; Hollanda aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri ; Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Hollanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

*Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler

Hollanda vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9.Hollanda'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi

*Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Hollanda aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin İtalya'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Hollanda dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Hollanda Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile Hollanda Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Hollanda aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Hollanda’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10.Hollanda Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

*Hollanda aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir

Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12.Hollanda aile ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

*Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*Hollanda aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*Hollanda aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

Duyurular

İstanbul Hollanda Konsolosluğu'nda Kukla Festivali

Her yıl dünyanın dört bir yanından birçok kuklayı ve kukla tiyatrosunu İstanbullularla buluşturan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali İs...
2023-08-07 09:24:35

Consultation for Holland

Consultation for Holland, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Holland; Türkiye’ de bulunan Hollanda Konsoloslukları, Büyükelçiliğ...
2023-08-07 09:19:09

Hollanda Konsolosluk bölümü çalışma saatleri hakkında

Hollanda Konsolosluk bölümü haftaiçi hergün 08.30 - 11.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. ...
2023-08-07 09:16:59

Hollanda Konsolosluk vize bölümü mesai saatleri

Hollanda Konsolosluk vize bölümü mesai saatleri haftaiçi hergün 09.00 / 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ...
2023-08-07 09:16:45
Tüm Duyurular
Hollanda Aile Ziyareti Vizesi