Hollanda Turistik Vize

Hollanda Turistik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda turistik Schengen vizesi, Hollanda kültürünü tanımak isteyenlerin, tatil niyetiyle Hollanda'ya kısa süreli seyahat planlayanaların başvurması gereken kısa süreli C tipi Schengen vizedir. Hollanda Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Hollanda turistik vize prosedürlerini tamamlamalıdırlar. Turistik Hollanda Schengen vizesinin süresi 180 gün içinde maksimum 90 gündür.  Hollanda turistik vize başvurusunda vize süresi kişinin seyahat tarihlerine, pasaportunda bulunan önceki vizelere, iş durumuna, öğrenim durumuna ve özellikle de beyan edilen konaklama/ulaşım bilgileri gözetilerek belirlenir. Fakat eksiksiz ve gerçeği yansıtan başvuru dosyasıyla da başvuru tamamlansa da Hollanda vizesinin değerlendirmesi tamamen Hollanda Konsolosluğunun inisiyatifi altındadır. Hollanda Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına ve başvuru sahibini görüşmeye çağırma hakkına sahiptir.  Hollanda Turistik vize müracaatında bulunan T.C. vatandaşları veya Türkiye'de oturum iznine sahip 3. ülke vatandaşları, ülkede kalış süresinİ kapsayan ve uluslararası geçerliliği bulunan, tıbbi işlemin dışında 30.000 Euro tutarındaki seyahat sağlık sigortalarını Hollanda Konsolosluğu vize bölümüne veya akredite acenteye ibraz etmelidirler.  Hollanda Konsolosluğu, Turistik Schengen vizelerinin değerlendirme süreleri 7-15 iş günü içerisinde değişmektedir.

Hollanda Turistik Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?


Hollanda Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Hollanda turistik schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;


1. Hollanda vize başvuru formu

* Hollanda Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Hollanda Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

Hollanda Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Hollanda turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Hollanda Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Hollanda turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*Hollanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

*Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler

*Hollanda turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Hollanda Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 4000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6. Hollanda Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi

*Hollanda Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Hollanda Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Hollanda Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Hollanda Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Hollanda Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* Hollanda Turistik Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise;

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Hollanda Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Hollanda vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

 

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

*Vergi levhası; Hollanda vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Hollanda vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ;Hollanda turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Hollanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler

Hollanda vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.Hollanda'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi

*Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. Hollanda turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Hollanda' da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Hollanda dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Hollanda turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Hollanda’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Hollanda'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.Hollanda Schengen turistik vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

*Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir

Hollanda turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Hollanda turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

 turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Hollanda turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.Hollanda Turistik vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

*Hollanda turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Hollanda turistik vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Hollanda turistik vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

İstanbul Hollanda Konsolosluğu'nda Kukla Festivali

Her yıl dünyanın dört bir yanından birçok kuklayı ve kukla tiyatrosunu İstanbullularla buluşturan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali İs...
2023-08-07 09:24:35

Consultation for Holland

Consultation for Holland, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Holland; Türkiye’ de bulunan Hollanda Konsoloslukları, Büyükelçiliğ...
2023-08-07 09:19:09

Hollanda Konsolosluk bölümü çalışma saatleri hakkında

Hollanda Konsolosluk bölümü haftaiçi hergün 08.30 - 11.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. ...
2023-08-07 09:16:59

Hollanda Konsolosluk vize bölümü mesai saatleri

Hollanda Konsolosluk vize bölümü mesai saatleri haftaiçi hergün 09.00 / 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ...
2023-08-07 09:16:45
Tüm Duyurular
Hollanda Turistik Vize